Abaton (grekiska)  ”det otillgängliga”  ett rum i flera forngrekiska kyrkor  dit endast prästen fick komma; det med förhängen tillslutna koret i grekisk-katolska kyrkor; det allra heligaste.  Eller om man så vill (fritt tolkat) ”Det som sker bakom scenen”.

Abaton kan också vara en treårings försök att uttala det svåra efternamnet ”Abrahamsson”…