Det är HELT olika från ett projekt till ett annat. Ibland kan det handla om en eller ett fåtal saker som vi skall hålla koll på, och andra gånger kan det vara hundratals små och stora detaljer som vi skall ansvara för. Det kan handla om:

 • Projektledning och planering
 • att ta fram röd tråd
 • tema
 • grafisk profil
 • scenografi
 • att analysera teknikbehov, skriva offertunderlag & att ansvara för upphandling
 • design av storbildsproduktionen.
 • att ta fram, regissera och producera öppningsprogram, fest, och kulturinslag.
 • Det kan handla om att ta ansvar för sociala aktiviteter.
 • att se till att scen, ljud, ljus, storbild, webbsändning och intern-tv fungerar.
 • tolkar och tolkteknik.
 • att se till att ett bra talarstödsprogram hjälper till att hålla ordning på dagordning och talare.

Ett projekt är aldrig likt ett annat, men ett väl genomarbetat och detaljerat körschema, och total koll på budget och ekonomi  – det är vår röda tråd oavsett projekt.

Ni har EN projektledare som kontakt, från idéstadiet, via budgetarbetet, till planering, genomförande och projektavslut. Självklart är samma projektledare också på plats som producent under själva evenemanget.