Abaton produksjon planlegger og gjennomfører kongresser, landsmøter, konferanser og sceneproduksjoner. De fleste av våre kunder er fagforbund, politiske organisasjoner og andre ideelle organisasjoner innen frivillig sektor.

Vi kan hjelpe til med flere ulike arrangementer – alt fra å ordne middag med god underholdning til ca 50 personer til kongresser og landsmøter med 1000 deltakere. Vi har god og solid erfaring med å planlegge og gjennomføre omfattende kongresser/landsmøter over flere dager med kompleks teknikk, digitalt papirløst møtesystem og storslagent kulturelt åpningsprogram.

I løpet av årene har vi opparbeidet oss et omfattende kontaktnett i artistbransjen, blant tekniske leverandører og frivillige organisasjoner og bedrifter. Flere internasjonale prosjekter har også gitt oss gode kontakter utenfor Sveriges grenser. Ettersom vi har lang erfaring med å produsere og lede store prosjekter (f eks kongresser og landsmøter) er vi også en naturlig samarbeidspartner når en organisasjon eller en bedrift skal arrangere noe som krever litt mer ”muskler”.

Med både bakgrunn og verdier fra fagbevegelsen er det en selvfølge for oss å benytte korrekte avtaler, og Abaton har tariffavtale med den svenske fagforeningen Unionen. Våre kunder skal føle seg trygge på at vi har kontroll på budsjetter og avtaler, også overfor våre underleverandører. Vi er også registrert i det norske Merverdiregisteret.

Noen eksempler på tidligere produksjoner vi har gjort finner du her.

Noen eksempler på artister vi har samarbeidet med finner du her.

Velkommen! Vi gleder oss til å høre fra deg!